PhDr. Olga Staňková
překladatelka a tlumočnice z jazyka německého, OSVČ. 
Absolvovala obor translatologie na FF UK. 
Členka Asociace konferenčních tlumočníků.
IČO: ​12610640
Mgr. et BcA. Ondřej Staněk
překladatel, tlumočník (NJ) a fotograf, OSVČ 
Absolvoval obor translatologie na FF UK
a Institut tvůrčí fotografie Slezské university. 
Emeritní člen Asociace konferenčních tlumočníků.
IČO: ​44333790
 

Adresa:
U Mrázovky 1950/16
150 00 Praha 5 
Česká republika

(Na mapě»)

Tel. Olga: +420 602 654 472
Tel. Ondřej: +420 602 277 061

Info o druzích tlumočení

Simultánní tlumočení

Konsekutivní tlumočení

Ověřené překlady

Titulky k videu

Podpora akci

Dokumentace akce

Reference

Ondřej Staněk: Fotografie

Velmi si vážíme toho, že našich služeb využívají např.: 

Evropský parlament, Evropská rada a Evropská Komise
Kancelář prezidenta republiky
Úřad vlády České republiky
Ministerstvo zahraničních věci ČR 
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Česko-německý fond budoucnosti
Česká advokátní komora
Německé velvyslanectví v Praze
Rakouské velvyslanectví v Praze 
Česká televize

Simultánní tlumočení (kabinové) se používá při konferencích, seminářích, a podobných příležitostech, kdy řečník mluví do jednoho mikrofonu a tlumočník hovoří současně s ním, avšak jiným jazykem, do druhého mikrofonu. Posluchač si může vybrat, zda chce mít ve svých sluchátkách originál nebo překlad (případně ​který z konferenčních jazyků). Každá kabina musí být obsazena nejméně dvěma tlumočníky.
Našeptávací souprava – co to je? V určitých případech lze na akcích s omezeným počtem účastníků namísto tlumočnické kabiny výjimečně použít tzv. "šeptáky" – bezdrátové zařízení se sluchátky, bez kabiny. Použití této techniky jde nutně jak na úkor kvality konference, protože tlumočníci nejsou schováni za sklem a svým mluvením ruší, tak i na úkor kvality tlumočení, protože se tlumočníci nemohou dobře soustředit.

Konsekutivní tlumočení
je tlumočení, kdy řečník pronese větu, odstavec či delší úsek textu, a to pak po něm opakuje tlumočník v jiném jazyce. Konsekutivní tlumočení se používá především při jednáních "u stolu", tiskových konferencích, a pod., nevhodné je naopak při konferencích a seminářích, kde jsou přednášeny souvislé referáty, a to ze dvou důvodů:
a) celá akce se protáhne na dvojnásobnou dobu
b) střídání projevu v různých jazycích vede k tomu, že posluchači se brzy přestanou soustředit. Pokud je konsekutivní tlumočení nezbytné při konferencích či seminářích a má trvat déle než půl dne, je zapotřebí dvou tlumočníků, kteří se střídají.

Překlad
Prostý překlad dostane zákazník vytištěný, na CD, jako e-mail apod. Pro úřední účely je zapotřebí tzv. ověřeného překladu (někdy se říká "soudního" překladu, překladu "s kulatým razítkem").
V takovém případě je třeba, aby originální listina byla s překladem neoddělitelně spojena a aby byl překlad opatřen tzv. tlumočnickou doložkou s razítkem. Takové překlady pak slouží jako závazné listiny pro státní orgány, soudy, matriční úřady atd. Je možné překlad spojit nikoli s originálem, nýbrž s jeho ověřenou kopií (ověření provádějí notáři a některé jiné instituce, např. obecní úřady, pošta).
Někdy stačí spojit překlad s obyčejnou kopií listiny a dotyčné instituci pak spolu s ním předložit k nahlédnutí originál listiny. Ověřený překlad tedy nelze provést "na dálku". Alespoň jednu cestu si však přesto můžete ušetřit: po dohodě nám můžete originální listinu poslat v naskenované podobě, my připravíme překlad a Vy si pak přijdete se svou listinou, s níž překlad na místě spojíme a orazítkujeme.

Pořízení titulků k videu. – Přeložíme a vytvoříme německé titulky k českému videu či naopak. 
Než titulky "vypálíme" do videa, dostanete přeložený text, ve kterém můžete případně provést korektury a zanést do něj své vlastní formulace. Můžete si určit velikost či barvu titulků. Můžeme provést drobné úpravy vida, střihy, připojit úvodní či závěrečné titulky, vložit do videa obrázky atd.
Pokud máte své video na Youtube a chcete k němu pouze přidat titulky, rádi Vám s tím pomůžeme.

Podpora při přípravě seminářů a jiných akcí 
Pokud připravujete konferenci, seminář či nějaké pracovní setkání, kde byste potřebovali tlumočení, obraťte se na nás.
Poradíme Vám, co všechno budete potřebovat, doporučíme Vám vhodnou techniku, případně ji pro Vás zajistíme.
Pokud budete potřebovat tlumočníky jiných jazyků, doporučíme Vám ty nejlepší.
Pokud chcete dát pro komplexní zajištění své akce přednost spolupráci s velkou agenturou, můžeme Vám na základě svých mnohaletých zkušeností doporučit některou z těch nejsolidnějších. Budeme usilovat o to, abyste měli vše, co potřebujete, a neplatili víc, než je nutno.

O Vaší akci můžeme vytvořit fotografickou dokumentaci – fotografie pro web, výroční zprávu či jinou publikaci.