Dokumentace akce

Z Vaší akce můžeme pořídit záznam na audiokazety, video, můžeme pořídit fotodokumentaci, zařídit přepis a překlad přednesených textů, uspořádání do sborníků.

Texty a fotografie můžeme připravit pro tisk, prezentaci na CD, či vystavení na internetu. Pokud nemáte vlastní stránky, můžeme je na určitou dobu vystavit na svých stránkách.

(Mějte na zřeteli prosím dvě skutečnosti:
a) autorská práva platí jak pro přednášené projevy, tak i pro jejich tlumočenou podobu
b) záznam simultánně tlumočeného textu je nepoužitelný pro přepis a vydání např. do sborníku)


Zpět

Zajímá mě konsekutivní tlumočení
Zajímá mě ověřený překlad
Zajímá mě podpora při seminářích
Zajímá mě simultánní tlumočení
Zajímá mě titulkování videa