Prostý překlad dostane zákazník vytištěný, na CD, jako e-mail apod.

Pro úřední účely je zapotřebí tzv. ověřeného překladu (někdy se říká "soudního" překladu, překladu "s kulatým razítkem").
V takovém případě je třeba, aby originální listina byla s překladem neoddělitelně spojena a aby byl překlad opatřen tzv. tlumočnickou doložkou s razítkem. Takové překlady pak slouží jako závazné listiny pro státní orgány, soudy, matriční úřady atd.

Je možné překlad spojit nikoli s originálem, nýbrž s jeho ověřenou kopií (ověření provádějí notáři a některé jiné instituce, např. obecní úřady, pošta).
Někdy stačí spojit překlad s obyčejnou kopií listiny a dotyčné instituci pak spolu s ním předložit k nahlédnutí originál listiny.

Ověřený překlad tedy nelze provést "na dálku". Alespoň jednu cestu si však přesto můžete ušetřit: po dohodě nám můžete originální listinu poslat v naskenované podobě, my připravíme překlad a Vy si pak přijdete se svou listinou, s níž překlad na místě spojíme a orazítkujeme.


Zpět

Zajímá mě konsekutivní tlumočení
Zajímá mě simultánní tlumočení
Zajímá mě podpora při seminářích
Zajímá mě dokumentace akcí
Zajímá mě titulkování videa