Simultánní tlumočení (kabinové)
se používá při konferencích, seminářích, a podobných příležitostech, kdy řečník mluví do jednoho mikrofonu a tlumočník hovoří současně s ním, avšak jiným jazykem, do druhého mikrofonu. Posluchač si může vybrat, zda chce mít ve svých sluchátkách originál nebo překlad (případně který z konferenčních jazyků).

Každá kabina musí být obsazena nejméně dvěma tlumočníky.

Našeptávací souprava:
V určitých případech lze na akcích s omezeným počtem účastníků namísto tlumočnické kabiny výjimečně použít tzv. "šeptáky" - bezdrátové zařízení se sluchátky, bez kabiny. Použití této techniky jde nutně jak na úkor kvality konference, protože tlumočníci nejsou schováni za sklem a svým mluvením ruší, tak i na úkor kvality tlumočení, protože se tlumočníci nemohou dobře soustředit.


Zpět

Zajímá mě konsekutivní tlumočení
Zajímá mě ověřený překlad
Zajímá mě podpora při seminářích
Zajímá mě dokumentace akcí
Zajímá mě titulkování videa