Mgr. Ondřej Staněk, emeritní člen ASKOT, Asociace konferenčních tlumočníků

1953 narozen v Praze
1978 Ukončení studia němčiny a ruštiny na katedře překladatelství a tlumočnictví filosofické fakulty University Karlovy jako dipl. tlumočník a překladatel
Od té doby působí jako tlumočník na volné noze, m.j.:
1980-81 rok na Sibiři - tlumočník při stavbě autoopravárenského závodu
1981 - 82 rok a půl v NDR - tlumočník při stavbě mořírny tabulových plechů ve válcovně
1982- 1989 tlumočení především na technických konferencích, velmi často v počítačovém školícím středisku Robotron v NDR
od 1989 tlumočnická činnost především v oblasti politiky a práva
1993 soudní tlumočník jazyka německého a ruského, jmenovaný ministrem spravedlnosti
Nejdůležitější činnosti v poslední době:
  Simultánní tlumočení živých televizních vysílání
Tlumočení při dojednávání mezinárodních smluv a jiných mezinárodních jednáních (např. Česko-německá deklarace)
Nejrůznější konference a semináře, především s právní tématikou
Tlumočení pro instituce Evropské unie

Naši zákazníci

Zpět